vlajkaEU

logoLeader

prv2

banner-mas
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MAS Třešťsko na Facebooku

irop

Aktuality 2010

Zúčastnili jsme se semináře o venkovských muzeích

20.12.2010

Regionem_Renesance_1V rámci schválení projektu spolupráce ,,Regionem renesance nejen po stopách historie" zorganizovala koordinační MAS Mikroregionu Telčsko seminář pro budoucí vlastníky muzeí. Na semináři byl představen manažerkou MAS Mikroregionu Telčsko projekt spolupráce, dále majitelé jednotlivých expozic představili, co bude jejich muzeum návštěvníkům nabízet a v druhé půlce semináře Ing. Radek Novotný PhD. seznámil účastníky s tím, jak by měla venkovská muzea v praxi fungovat, aby zaujala širokou veřejnost.

Na území MAS Třešťsko se můžeme těšit na expozici hudebního skladatele Karla Pádivého v Dolní Cerekevi, na výstavu spadlých meteoritů z 19. století ve Stonařově a expozici starých rádií v Třešti.

 

Startujeme projekt spolupráce

13.12.2010

Finsko_2010_1V pátek 10. prosince 2010 navštívila Místní akční skupinu Třešťsko a město Třešť Místní akční skupina Mansikka ry z Finska. Účel této návštěvy měl zcela jasný záměr, a to podepsání Dohody o budoucí spolupráci mezi těmito dvěma organizacemi.
A v čem bude spolupráce spočívat? Na základě získání finančních prostředků ze zdrojů EU by jak v České republice, konkrétně na území Třešťska, tak i na území Finska vytvořili dobrovolní herci divadlo bez jazykové bariéry. Jednalo by se o tzv. černé divadlo, o divadlo postavené na tanci, doprovodných světelných efektech, pantomimy s možným využitím loutek. Z workshopů, s kterými projekt taktéž počítá, vytěží amatérští herci nové zkušenosti a osvojí si používání hereckých jazykově bezbariérových technik. S takto připraveným představením a nabytými zkušenostmi vystoupí čeští herci na Jahodovém festivalu ve Finsku a finská strana na Třešťském divadelním jaru v roce 2012, popřípadě v Maďarsku, s kterým se momentálně jedná a které by rádo vstoupilo do projektu spolupráce.
O zapojení do projektu z území Třešťska projevil zájem Divadelní soubor Stonařov a tři ochotnické divadelní soubory z Třeště – DS Jana Lišky, o.s., DS K. Čapka, o.s. a Třešťský průměr. Zástupci těchto souborů se též zúčastnili společného jednání s finskou stranou na Městském úřadu v Třešti, které vyústilo k podepsání Dohody o spolupráci.
V rámci jednodenního programu navštívili zástupci české a finské Místní akční skupiny Městské kulturní středisko v Třešti, Základní uměleckou školu v Třešti, kde zatancovali žákyně tanečního oboru, palírnu ve Stonařově, betlém v domácnosti pana Jana Bukvaje a stálou expozici Spolku přátel betlémů v domě J. A. Schumpetera.
Již nyní se těšíme na další společné kroky s Místní akční skupinou Mansikka ry, které povedou k něčemu novému, co ještě více rozšíří stávající bohatý kulturní život v Třešti.

 

Obec Rohozná slavnostně otevřela kabiny a klubovnu pro sportovce

24.11.2010

V rámci 1. Výzvy 2010 podala obec Rohozná projekt s názvem ,,Kabiny a klubovna pro sportovce", který řešil vybudování funkčního zázemí pro sportovce.
Po pěti měsících od podání žádosti o dotaci na MAS Třešťsko byli její zástupci svědky slavnostního otevření.
V regionu MAS tak došlo k další realizaci polnohodnotného projektu s celkovými náklady ve výši 2 759 000,- Kč včetně DPH.

 

Připravujeme doplění SPL o nové fiche

5.11.2010

Vzhledem k naplňování cílů SPL a nedostatečnému zájmu stávajících fichí ze strany žadatelů chystáme vybrat nové fiche, jejichž výběr a scvhálení proběhne na prosincovém zasedání správní rady Místní akční skupiny Třešťsko.
Za předpokladu, že byste měli zájem čerpat dotace ze SZIF v opatřeních, která dosud nepodporujeme, rádi uvítáme Vaše návrhy na jejich doplění.

 

Evropská unie podpoří zakládání malých podniků

27.10.2010

Od 10. června 2010 zavádí Evropská unie nový nástroj pro mikrofinancování, který bude poskytovat malé úvěry lidem, kteří chtějí založit nebo rozvinout své vlastní malé podniky.
Nástroj je určen především těm, kteří mají za normálních podmínek ztížený přístup k úvěrům. To jsou zejména nezaměstnaní, mladí nebo starší lidé a lidé vracející se na trh práce či lidé znevýhodnění na trhu práce.
Formou úvěrů bude možno získat až 25 000 EUR na zahájení podnikání. Tím může být např. restaurace, autodoprava, místní výroba, pečovatelská služba apod. Podpora bude poskytována rovněž mirkopodnikům, tedy podnikům zaměstnávajícím méně než 10 lidí.

 

Výběrová komise obodovala projekty 2. Výzvy 2010

6.10.2010

Dne 5. října 2010 proběhlo zasedání výběrové komise, na kterém její členové ohodnotili a obodovali projekty podané v 2. výzvě 2010. Žadatelé o dotaci získají za předpokladu nevyřazení projektu na základě administrativní kontroly na RO SZIF Brno evropské peníze na tyto účely:

Přehled žádostí o dotaci

 

MAS Třešťsko podpořila Klub Agility Třešť

22. 9. 2010

DSCN5244NOVY1Dne 18. 9. 2010 proběhly v Třešti celorepublikové závody a zkoušky agility psů s mezinárodní účastí. Čtyř soutěží ve třech kategoriích se zúčastnilo celkem sedmdesát týmů.

Místní akční skupina věnovala vítězům těchto kategorií propagační předměty.

 

SZIF podpoří všechny projekty podané v 1. Výzvě 2101

6.9.2010

V červnu tohoto roku Místní akční skupina Třešťsko zaregistrovala po administrativní kontrole a bodovém hodnocení výběrovou komisí na SZIF sedm žádostí o dotaci k další kontrole. Po dvou měsících administrativního řízení byly všechny žádosti schváleny k finanční podpoře ze zdrojů Evropské unie. Mezi žadatele o dotaci se tak rozdělí necelých 5 milionů korun.

 

Pomozme obětem záplav

17.8.2010

Sháníme dobrovolníky, kteří nám pomohou při odstraňování škod v oblasti postižené záplavami a sponzora, jenž by zajistil či proplatil dopravu.

Předpokládaný odjezd je v neděli 22. 8. 2010 v odepoledních hodinách a návrat 25. 8. 2010.

Ubytování včetně stravy je zajištěno.

 

Vyhlašujeme 2. Výzvu 2010

16.8.2010

Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob a církve a jejich organizace mohou od 16. srpna do 23. září 2010 do 16 hodin podávat, popřípadě konzultovat své projekty v kanceláři MAS.

Úplné znění 2. Výzvy 2010 naleznete v sekci Leader 2007 - 2013 - Výzvy.

 

Další dokončený projekt podpořený prostřednictvím MAS Třešťsko

3.8.2010

Díky získané dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu se podařilo prstřednictvím MAS Třešťsko vybudovat dvě pěkné čekárny pro cestující autobusové dopravy a zároveň tím zlepšit vzhled návsi v Kostelci.
Dne 26. 7. 2010 proběhla ze strany SZIF závěrečná kontrola zrealizovaného projektu a tím byl celý projekt zdárně dokončen.

 

Granty nadace partnerství na výsadbu nových stromů

19.7.2010

Podpora výsadby stromů s aktivním zapojením veřejnosti do realizace projektů, které přispějí ke zkvalitnění životního prostředí. Zvýšení zájmu občanů o prostředí, ve kterém žijí za účelem zachování přírodní rozmanistosti.
V případě Vašeho zájmu je možné žádat i přes MAS Třešťsko, která splňuje definici příjemce dotace.

Minimální/maximální výše dotace:  2 000/20 000 Kč
Příjem žádostí o dotaci:                 27. 8. 2010

Odkaz:
http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/granty-do-20-tisic

 

Navštívili jsme Senát Parlamentu ČR

1.7.2010

DSC_0070Jelikož vlakové nádraží Hodice postoupilo v soutěži Nejkrásnější nádraží  2010 do finálové desítky z celkem 35 přihlášeních  nádraží, byli jsme jako přihlašovatelé soutěže pozváni společně se zástupci z Hodic do Senátu PČR na slavnostní vyhlášení výsledku.
V rámci programu se představilo všech deset finálových nádraží a v závěru byl vyhlášen vítěz soutěže. Pro letošní rok se jím stalo vlakové nádraží Choceň.
Již nyní se těšíme na další ročník soutěže a některé z vašich nádraží.

 

Příjem žádostí o dotaci je za námi

16.6.2010

V první výzvě 2010 Místní akční skupina Třešťsko vybrala sedm projektů, na něž půjde z Evropské unie dotace v celkové výši 5 112 648,- Kč. Jelikož nebyly žadateli vyčerpány všechny alokované prostředky na rok 2010, vyhlásí Místní akční skupina Třešťsko v srpnu tohoto roku druhou výzvu pro příjem žádostí o dotaci.

 

Hlasujte pro hodické nádraží

1.6.2010

P50661633Prosíme o zaslání Vašeho hlasu hodickému vlakovému nádraží, které se bude prvním rokem ucházet o titul Nejkrásnější nádraží ČR. O celý objekt hodického nádraží se stará bývalý výpravčí pan Holoubek. Ten za pomoci obce renovuje i několik desítek let staré drážní předměty a vystavuje je v prostorách přidruženého muzea. Stačí když e-mailem nebo dopisní zásilkou uvedete  jméno, příjmení, místo bydliště a pro jaké nádraží hlasujete. Z jednoho e-mailu nebo jednou dopisní zásilkou může hlasovat libovolný počet hlasujících. Hlasovat můžete do 10. června 2010.

Celý článek...

 

Příjem žádostí o dotaci na MAS

13.5.2010

Příjem žádostí o dotaci se blíží ke konci, proto prosíme zájemce o dotaci, aby své projekty zpracovali a odevzdali nejpozději do 7. května 2010 do kanceláře MAS po předchozí telefonické dohodě. Předpokládáme vyšší počet podaných projektů, z tohoto důvodu doporučujeme registrovat projekty na MAS v dřívějším termínu.

 

Soutěž o nejkrásnější nádraží ČR

3.5.2010

Letos probíhá čtvrtým rokem soutěž o nejkrásnější nádraží ČR, které se může zúčastnit každý občan ČR s libovolným počtem nádraží. V případě zájmu obce přihlásit své nádraží do soutěže nás prosím kontaktujte. Za předpokladu, že by se nám neozval žádný zájemce o účast v této soutěži, vybereme nádraží či zastávku dle svého uvážení a po konzultaci se starostou bychom ho/ji následně přihlásili. Nyní již počítáme s přihlášením vlakové zastávky v obci Hodice.

 

Kulturní a sportovní akce

5.4.2010

Prosíme ty, kteří mají zájem, dát veřejnosti na vědomí, že to u nich v obci žije, aby na e-mail MAS Třešťsko ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) zasílali název akce s datumem a stručným popisem této akce. V případě větších akcí a Vašeho zájmu budeme propagovat tyto akce v ostatních regionech prostřednictvím místních akčních skupin ČR.

 

Změna osnovy projektu a čestného prohlášení

23.3.2010

Upozorňujeme žadatele o dotaci na změnu závazné osnovy projektu a čestného prohlášení. Předchozí univerzální podoba osnovy a čestného prohlášení byla nahrazena osnovami pro jednotlivá opatření, resp. jednotlivé fiche. Aktuální podobu osnov a čestného prohlášení naleznete v Samostatné příloze 9. Pro snazší orientaci předkládáme tabulku s odkazem na strany tohoto dokumentu.

prehled_stran_samostatne_prilohy_9.pdf

 

Vyhlášení 1. Výzvy 2010

22.3.2010

MAS Třešťsko vyhlašuje 1. Výzvu v roce 2010.

Žádosti o dotaci můžete podávat v kanceláři MAS od 29. března do 7. května tohoto roku po předchozí telefonické dohodě.

Úplné znění výzvy naleznete v sekci Leader 2007 – 2013 – Výzvy.

 

Významná kulturní akce v regionu

11.3.2010

Město Třešť zahajuje 49. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů s názvem TŘEŠŤSKÉ DIVADELNÍ JARO 2010.

Jedná se o postupovou přehlídku ochotnických divadelních souborů s výběrem na národní divadelní přehlídkui Divadelní Děčín, Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou a Popelku Rakovník. Tento divadelní festival si během let vybudoval přední místo mezi prestižními akcemi roku, a to nejenom v Třešti, ale také v kraji.

Přehlídka se uskuteční pod záštitou místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové.

Rezervace a předprodej vstupenek v Kulturním domě Třešť, tel: 567 224 561.

 

Dotace v Kraji Vysočina

26.2.2010

V Kraji Vysočina opět probíhá příjem žádostí o dotaci na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina z opatřeni 4.1. Péče o krajinu Vysočiny. Žádosti můžete předkládat do 15. 4. 2010. Pro usnadnění orientace v podmínkách dotace zasíláme odkaz na Zásady zastupetelstva Kraje Vysočina: http://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/zasady_3-2008.pdf. S vyplněním žádostí Vám rádi pomůžeme.

 

Informace pro zájemce o dotace

4.2.2010

1. Výzva 2010 pro předložení žádostí o dotaci  vyhlásí MAS Třešťsko v měsíci dubnu tohoto roku. Žádosti bude možné předkládat na projekty vyplývající z následujících fichí:

Fiche č. 3 – Neproduktivní investice v lesích
Fiche č. 4 – Obnova a rozvoj vesnic
Fiche č. 5 – Občanské vybavené a služby
Fiche č. 6 – Podpora infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu

Příjem žádostí v kanceláři MAS proběhne v květnu 2010. Přesný termín pro předložení žádostí uvedeme ve vyhlášené výzvě.

Zároveň doporučujeme zájemcům o dotaci, aby náklady na projekt uvedené v žádosti vycházely z poptávkového, resp. výběrového řízení dle pravidel SZIF.