vlajkaEU

logoLeader

prv2

banner-mas
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MAS Třešťsko na Facebooku

irop

Patchworkové kurzy

20.7.2016

Od konce srpna 2016 proběhnou v Kostelci u Jihlavy patchworkové kurzy pod vedením Mgr. Jany Hrevúšové. Na kurzech se budete moci seznámit s různými technikami patchworku a vyrobit si například deku či kabelku. Neznalost šití na stroji nevadí, vše se naučíte během šesti zákldních lekcí.

Termíny kurzů:

Základní patchworkový kurz: 29.8, 5.9., 26.9., 17.10., 14.11., 12.12. 2016  ( 16,00 – 19,00 hod.) Cena: 1.800,-Kč

 Základní kabelkový kurz I: 23.8., 13.9.,11.10.,8.11.,6.12. 2016 (16,00- 20,00 hod.) Cena: 1.800,-Kč

                 kurz II: 30.8., 14.9., 13.10., 10.11., 8.12. 2016  (16,00 – 20,00 hod.) Cena 1.800,-Kč

Více informací na tel. 724 168 078 nebo na www.patchworkjana.eu

 

 

 

Pouť v Cejli

15. 7. 2016

pout2016

 

Pozvánka do Humpolce

trhy1

 

Pravidla pro žadatele a příjemce PRV a IROP

29. 4. 2016

Řídící orgány PRV a IROP udělaly zásadní krok, který přibližuje k zahájení čerpání dotačních prostředků přes Místní akční skupinu Třešťsko, o.p.s. Je jím vydání pravidel pro žadatele a příjemce, které obsahují obecné podmínky, způsob administrace a realizace projektů, způsobilost výdajů a jejich prokazování a další informace. 

MAS bude oprávněna vyhlásit první výzvy, až v momentě, kdy bude řídícími orgány schváleno znění Strategie komunitního vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s na roky 2014 - 2020. V současné době prochází strategie hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti. Přestože vyhlášení první výzvy předpokládáme na podzim letošního roku, je pro žadatele správný čas, aby popřemýšleli nad svými projektovými záměry a případně začali připravovat projektovou dokumentaci. 

V rámci Programu rozvoje venkova má MAS Třešťsko alokovány finanční prostředky na Fiche: Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh. Pravidla pro žadatele najdete ZDE.

Z pohledu IROPu budou směrovat alokované prostředky na specifické cíle: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Obecná pravidla pro žadatele a příjemce najdete ZDE. Dokumentaci k rozsáhlé problematice IROPu najdete na tomto linku. Každý specifický cíl bude mít vydaná svá specifická pravidla, která nejsou prozatím pro žadatele, kteří budou čerpat finanční prostředky přes MAS, známá.  

 

Pozvánky do Opatova

7. 4. 2016

2016-04-26-hubnuti-web

kambodza