vlajkaEU

logoLeader

prv2

banner-mas
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MAS Třešťsko na Facebooku

irop

Program KVIC v Opatově

4. 1. 2016

2016-program

 

Pozvánka do Opatova

21. 12. 2015

kino-vsechen-cas-plakat

30.12

 

Pozvánka do Opatova

10. 12. 2015

odpady

 

Ukončení projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů"

8. 12. 2015

 

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

V našem regionu MAS Třešťsko byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí s název„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Třešťsko se stala jedním z celkových 72 partnerských MAS. 

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níchž si MAS Třešťsko vybrala na základě strategie 3.

Šlo o níže uvedená témata:

 1. Regionální školství            
 2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
 3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
 4. Odpadové hospodářství
 5. Agenda zaměstnanosti
 6. Dále MAS zpracovávala celoplošné téma Snížení administrativní zátěže obecních úřadů

Během projektu vzniklo:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce
 • Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov?
 • Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Třešťsko
 • Pakty o spolupráci a partnerství uzavřené regionu MAS Třešťsko
 • Koncepční návrh legislativních řešení
 •  

  Přestavení jednotlivých aktivit:

  KULATÉ STOLY PRO STAROSTY: I. kulatý stůl pro starosty proběhl dne 11. 12. 2014 v Kostelci. V rámci tohoto setkání byli starostové seznámeni s projektem a byla otevřena diskuze nad jednotlivými prioritními oblastmi. II. kulatý stůl pro starosty se uskutečnil dne 22. 9. 2015 v Třešti, kde byly diskutovány možnosti meziobecní spolupráce do budoucna, byl schválen dodatek SSO - MAS a stejně tak byl schválen Pakt o spolupráci obcí. 

  Workshopy - EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ: vzdělávací workshopy pro starosty, pořádalo SMS ČR celkem 2x. První workshop se uskutečnil 20. 1. 2015 v Brně a ve stejném městě zazněly další informace dne 9. 10. 2015. Oba workshopy si kladly za cíl seznámit starosty s možnostmi dotačních titulů z EU fondů v programovém období 2014 - 2020.

   

  Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

  Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

  sms logo

   

   

  Pozvánka do Dušejova

  4. 12. 2015

  koncert