vlajkaEU

logoLeader

prv2

banner-mas
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MAS Třešťsko na Facebooku

irop

Navštívili jsme Senát Parlamentu ČR

1.7.2010

DSC_0070Jelikož vlakové nádraží Hodice postoupilo v soutěži Nejkrásnější nádraží  2010 do finálové desítky z celkem 35 přihlášeních  nádraží, byli jsme jako přihlašovatelé soutěže pozváni společně se zástupci z Hodic do Senátu PČR na slavnostní vyhlášení výsledku.
V rámci programu se představilo všech deset finálových nádraží a v závěru byl vyhlášen vítěz soutěže. Pro letošní rok se jím stalo vlakové nádraží Choceň.
Již nyní se těšíme na další ročník soutěže a některé z vašich nádraží.

 

Změna osnovy projektu a čestného prohlášení

23.3.2010

Upozorňujeme žadatele o dotaci na změnu závazné osnovy projektu a čestného prohlášení. Předchozí univerzální podoba osnovy a čestného prohlášení byla nahrazena osnovami pro jednotlivá opatření, resp. jednotlivé fiche. Aktuální podobu osnov a čestného prohlášení naleznete v Samostatné příloze 9. Pro snazší orientaci předkládáme tabulku s odkazem na strany tohoto dokumentu.

prehled_stran_samostatne_prilohy_9.pdf

 

Vyhlášení 1. Výzvy 2010

22.3.2010

MAS Třešťsko vyhlašuje 1. Výzvu v roce 2010.

Žádosti o dotaci můžete podávat v kanceláři MAS od 29. března do 7. května tohoto roku po předchozí telefonické dohodě.

Úplné znění výzvy naleznete v sekci Leader 2007 – 2013 – Výzvy.

 

Informace pro zájemce o dotace

4.2.2010

1. Výzva 2010 pro předložení žádostí o dotaci  vyhlásí MAS Třešťsko v měsíci dubnu tohoto roku. Žádosti bude možné předkládat na projekty vyplývající z následujících fichí:

Fiche č. 3 – Neproduktivní investice v lesích
Fiche č. 4 – Obnova a rozvoj vesnic
Fiche č. 5 – Občanské vybavené a služby
Fiche č. 6 – Podpora infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu

Příjem žádostí v kanceláři MAS proběhne v květnu 2010. Přesný termín pro předložení žádostí uvedeme ve vyhlášené výzvě.

Zároveň doporučujeme zájemcům o dotaci, aby náklady na projekt uvedené v žádosti vycházely z poptávkového, resp. výběrového řízení dle pravidel SZIF.