vlajkaEU

logoLeader

prv2

banner-mas
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MAS Třešťsko na Facebooku

irop

Dokumenty ke stažení

Dokumenty k plánovacímu období 2014-2020

Interní pravidla Výběrové komise schválená dne 16.2.2016

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení, výběru a monitoringu projektů

Dokumenty k žádosti o proplacení - 20.kolo příjmu

Instruktážní list pro vyplnění žádosti o proplacení výdajů, 20. kolo příjmu

Formulář "Žádost o proplacení výdajů " 20. kolo příjmu

Formulář Hlášení o změnách - verze ke dni 23.4. 2014

Grant "Podpora kulturního života na venkově" 2014

Pravidla grantu 2014 - Podpora kulturního života na venkově

Žádost o grant 2014

Dokumenty k Výzvě 2014

formulář "Žádost o dotaci" 2014 - 20. kolo

Pravidla IV.1.2 2013 -platná od 20.12. 2013

Ostatní dokumenty týkající se Žádosti o dotaci se shodují s dokumenty uvedenými pro 1. Výzvu 2013

  

Dokumenty k 1. Výzvě 2013

formulář "Žádost o proplacení výdajů" 19.kolo příjmu

Instruktážní list pro vyplnění žádosti o proplacení výdajů 19.kolo příjmu

Instruktážní list pro příjemce dotace k formuláři "Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace..."

"Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků"

 Příkladový manuál pro vyplnění Prohlášení zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků

  Instruktážní list k vyplnění formuláře soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace

 Čestné prohlášení - de minimis

 

 

 

formulář "Žádost o dotaci" 2013

Instruktážní list pro vyplnění žádosti o dotaci z PRV- platný od 16.kola

Tabulka hodnotící kritéria -  platná od 19. kola

Pravidla IV.1.2_2013 - platná od 24.10. 2012- účinná od 18. kola

Metodika_pro_tvorbu_Fichí_a_specifické_podmínky_opatření_IV.1.2. - platná od 18. kola-úprava únor 2013

Interní pravidla pro výběrovou komisi platná od 16. kola

Příloha: Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

           Dokumentace k zadávacímu řízení PRV - aktualizace únor 2012

 

Grant "Podpora kulturního života na venkově" 2013

Žádost o grant 2013

Pravidla grantu 2013 - Podpora kulturního života na venkově

 

Příloha: Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

 

formulář "Žádost o dotaci" 2012

 

Pravidla IV.1.2_2012 -platná od 22. 2. 2012 a účinná od 16. kola (od 28. 3. 2012)

 

Metodika_pro_tvorbu_Fichí_a_specifické_podmínky_opatření_IV.1.2. - platná od 16. kola

 

Interní pravidla pro výběrovou komisi 2012

 

Žádost o proplacení výdajů 16. kolo

Instruktážní list pro vyplňování Žádost o proplacení výdajů 16. kolo

Žádost o proplacení výdajů 13.kolo

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o proplacení výdajů 13.kolo

Žádost o proplacení výdajů 11. kolo

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o proplacení výdajů 11. kolo

 Publicita projektu