vlajkaEU

logoLeader

prv2

banner-mas
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MAS Třešťsko na Facebooku

irop

Strategie

Na základě SWOT analýzy, která vychází z prioritních os Programu rozvoje venkova a zahrnuje hlavní problémy kraje Vysočina s výrazným přihlédnutím ke specifickému území místní akční skupiny Třešťsko (dále jen MAS), byl vytvořen Strategický plán LEADER obsahující jednotlivá fiché (projektové rámce) podporující zejména projekty pro lesy a zkvalitnění života v obcích. Projekty dále sekundárně napomáhají rozvoji cestovního ruchu, který může ekonomicky výrazně podpořit region MAS, aniž by vyčerpával zdroje.

Zde si můžete stáhnout: