vlajkaEU

logoLeader

prv2

banner-mas
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MAS Třešťsko na Facebooku

irop

Strategie 2014 - 2020

Dokumenty k tvorbě strategie

Dokument byl zpracován za podpory OPTP. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Třešťsko, Reg.č. CZ. 1.08/3.2.00/14.00274

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. na roky 2014- 2020

Přílohy  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. na roky 2014-2020

 logotyp-OPTP

OPTP

 

Uskutečněná komunitní projednávání k tvorbě Strategie CLLD 2014 - 2020:

18.10.2012 Třešť, KD - Plánovací setkání zástupců cílových skupin k tvorbě SCLLDčlenové pracovní skupinyprezenční listina, foto

22.11. 2012 Stonařov KD, prezenční listina, foto

27.11. 2012 Vyskytná nad Jihlavou -OÚ, prezenční listina, foto

28.11. 2012 Dušejov- Sokolovna, prezenční listina, foto

29.11. 2012 Batelov- sál hasičské zbrojnice, prezenční listina, foto

4.12. 2012 Třešť- KD, prezenční listina, foto

11.12. 2012 Cejle-kulturní zařízení, prezenční listina, foto

4.12. 2013 Cejle-kulturní zařízení, prezenční listina, foto

2.6. 2014 Jednání žákovského parlamentu, prezenční listina, foto

11.11.2014 Třešť-Zámek, prezenční listina, foto, prezence dle zájmových skupin

21.8.2015 Třešť-MěÚ, prezenční listina, foto, prezence dle zájmových skupin

22.9.2015 Třešť-KD, prezenční listina, foto, prezence dle zájmových skupin

20.11.2015 Jihlava-Oblastní charita, prezenční listina, foto, prezence dle zájmových skupin

30.11.2015 Třešť-Zámek, prezenční listina, foto, prezence dle zájmových skupin

 

Dotazníková šetření k tvorbě SCLLD

Anketa pro občany k tvorbě SCLLD

Anketa pro občany k tvorbě SCLLD (2014) -elektronicky možno vyplnit na stránkách MAS (ANKETA)

Dotazník pro starosty k tvorbě SCLLD

Dotazník pro ředitele MŠ, ZŠ a SOU, SŠ k tvorbě SCLLD

Dotazník pro podnikatele k tvorbě SCLLD

Dotazník pro NNO k tvorbě SCLLD

Dotazník pro zemědělce k tvorbě SCLLD

Dotazník pro vlastníky a uživatele lesů k tvorbě SCLLD

Dotazník pro žáky základních škol