vlajkaEU

logoLeader

prv2

banner-mas
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MAS Třešťsko na Facebooku

irop

Informace o Místní akční skupině Třešťsko, o.p.s.

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. vznikla jako obecně prospěšná společnost dne 1. srpna 2007 s cílem podpořit rozvoj regionu MAS (regionem jsou rozuměny katastrální území obcí a měst, jež jsou členy MAS) prostřednictvím realizací projektů, vytvořit strategii regionu MAS, poskytovat informační služby a poradenskou činnost pro veřejnost a členy MAS, spolupracovat s dalšími odpovídajícími subjekty v ČR i zahraničí, vydávat publikace a propagovat výše uvedené aktivity.

Její náplní je sdružovat obce, neziskové organizace, malé i střední podnikatele za účelem rozvoje regionu ve smyslu zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech na základě dotačních titulů z Evropské unie. 

Pro zajištění činnosti, kterou je na vymezeném území navrhována a prováděna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, byla dne 11. 11. 2014 zřízena organizační složka společnosti pod názvem MAS Třešťsko.

Organizační schéma Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.