vlajkaEU

logoLeader

prv2

banner-mas
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MAS Třešťsko na Facebooku

irop

Orgány

Povinné orgány organizační složky MAS Třešťsko

Fórum Strategického plánu LEADER (FSPL) je nejvyšším orgánem MAS Třešťsko.

FSPL je platformou tvořenou všemi partnery MAS, více viz záložka "Partneři".

Rozhodovací orgán MAS Třešťsko

Výběrová komise MAS Třešťsko

Kontrolní a monitorovací výbor MAS Třešťsko