vlajkaEU

logoLeader

prv2

banner-mas
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MAS Třešťsko na Facebooku

irop

Seznam přijatých žádostí o dotaci

2014 - Výzva - 20. kolo příjmu žádostí

Seznam přijatých žádostí ve Výzvě 2014

2013 - 1. Výzva - 19. kolo příjmu žádostí

Seznam přijatých žádostí v 1. Výzvě 2013

2012 - 1. Výzva

Pořad. číslo Název žadatele Název projektu Místo realizace projektu Číslo fiche Celkové výdaje projektu v Kč Požadovaná dotace v Kč
1. OBEC ŠVÁBOV Místní komunikace "K Bezděčínu" Místní komunikace p.č.1392, Švábov 4 394 555 Kč 295 916 Kč
2. OBEC VÍLANEC Přístavba skladu požární techniky Vílanec, p.č. (st.) 42, 1496/5 5 1 432 639 Kč 720 000 Kč
3. MĚSTO TŘEŠŤ Modernizace hygienického zařízení v mateřské škole v Třešti 120P Třešť, Luční 88 5 352 730 Kč 264 547 Kč
4. OBEC CEJLE Modernizace zdravotně technické instalace a topných těles v ZŠ a MŠ Cejle  budova ZŠ a MŠ Cejle 5 609 104 Kč 456 828 Kč
5. JK ranč Poháda Chata Pohádka Rohozná, p.č. 1812/1 6 799 230 Kč 479 538 Kč
6. Jaroslav Oravec Vybudování krytého stání pro koně Rohozná, p.č. 1829/2 6 763 635 Kč 458 181 Kč
7. Zdeněk Drastich

Vybavení provozovny tiskovou a kopírovací technikou

Třešť, provozovna, p.č.618/25, 618/26 8 52 770 Kč 31 662 Kč
8. OBEC Kostelec Oprava komunikačního připojení ZŠ, MŠ, OÚ, ZS a sportovního areálu Kostelec, komunikace u ZŠ, MŠ, ZS, OÚ a sport.areá, p.č.1950 4 1 029 940 Kč 449 819 Kč
9. OBEC Kostelec Obnova hřbitovní zdi a bývalé márnice v Kostelci Kostelec, 9, st. 65 7 585 240 Kč 227 160 Kč
10. Městys Stonařov Výstavba chodníku v lokalitě Pastviny - V. etapa Stonařov Stonařov - pozemek p.č. 876/105 4 491 705 Kč 368 778 Kč
11. Městys Stonařov Modernizace sociálního zařízení ve víceúčelové budově č.p. 232 Stonařov Stonařov - víceúčelová budova č.p. 232 5 506 928 Kč 380 196 Kč
12. Wetland s.r.o. Rekonstrukce kancelářských prostor Batelov, ul. Třešťská 54 8 343 200 Kč 171 600 Kč
13. Občanské sdružení 1. FC Batelov Rekonstrukce ubytovacího zařízení objektu č.p. 575 Batelov Batelov, náměstí Míru č.p. 575 6 959 000 Kč 438 600 Kč
14. FOWA Batelov, s.r.o. LC "Ve Vršku" Batelov, Lesní cesta Ve Vršku, p.č. 1624/3, 1526/1, 1525 1 480 000 Kč 400 000 Kč
15. Tělovýchovná jednota Slavoj Třešť Rekonstrukce kabin pro sportovce II.etapa Třešť, Josefa Hory, p.č. 1535/1, 1535/2 5 1 013 312 Kč 720 000 Kč
16. OBEC JEZDOVICE Novostavba sociálního zázemí u sportovního hřiště v Jezdovicích Jezdovice, p.č. 106/5, 106/,6, 106/2 5 581 280 Kč 343 620 Kč
17. MĚSTO TŘEŠŤ Obnova kapličky u Hodic zastavěná plocha 3305/2, Třešť 7 94 062 Kč 49 337 Kč

2011 - 1. Výzva

Název žadatele Název projektu Místo realizace projektu

Celkové výdaje projektu v Kč

Požadované dotace v Kč Schválené dotace RO SZIF v Kč
Obec Švábov Modernizace obecního domu ,,Vily" - přízemí Švábov 37

744 512,-

560 108,-

 

Centrum pro rodinu a sociální péči Centrum pro rodinu - mateřské kluby Třešť Třešť, Revoluční 20/1

168 000,-

126 000,-

 

Obec Rohozná Víceúčelové hřiště s umělým povrchem, oplocení, zpevnění ploch a ozelenění víceúčel. sport. centra Rohozná

2 226 149,-

896 528,-

 

FOWA Batelov, s.r.o. Modernizace lesní cesty Batelov, p.č. 2140/1

360 000,-

300 000,-

 

Wetland s.r.o. Zakoupení geodetické GPS Batelov, Lovětínská 612/48

408 000,-

180 000,-

 

Tomáš Slavíček Modernizace truhlářství Batelov, Bezděčín 19

473 760,-

206 880,-

 
Tělovýchovná jednota Slavoj Třešť, o.s. Rekonstrukce kabin pro sportovce Třešť, Josefa Hory

3 582 000,-

900 000,-

 
Lukáš Radkovský Zakoupení dýhovacího lisu Třešť, Havlíčková

263 970,-

131 985,-

 
Římskokatolická farnost Kostelec u Jihlavy Oprava kostela sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy Kostelec 39

737 506,-

663 755,-

 
Obec Suchá Obec Suchá - úprava a údržba veřejného prostranství III. etapa Suchá - Suchá, Beranovec, Prostředkovice

277 200,-

207 900,-

 
Městys Dolní Cerekev Rekonstrukce a zařízení prostor pro Mateřské centrum a Family point Dolní Cerekev 69

542 712,-

407 034,-

 
Římskokatolická farnost Batelov Oprava ohradní zdi areálu fary v Batelově Batelov, Rácovská 129/2

74 137,-

66 723,-

 
Město Třešť Modernizace hygienického zařízení v mateřské škole v Třešti Třešť, Luční 88/21

314 400,-

235 800,-

 

2010 - 2. Výzva

Název žadatele Název projektu

Celkové výdaje projektu v Kč

Požadované dotace v Kč Schválené dotace RO SZIF v Kč
Obec Švábov Zpevněná víceúčelová plocha 161 080,- 120 809,-

120 809,-

Město Třešť Úprava nádvoří radnice v Třešti 1 488 041,- 678 992,-

678 992,-

Tělovýchovná jednota Slavoj Třešť, o.s. Technické vybavení fotbalového hřiště 288 929,- 260 036,-

260 036,-

Městys Dolní Cerekev Kulturní dům Dolní Cerekev - výměna oken a dveří 216 850,- 162 637,-

162 637,-

Městys Batelov Modernizace Kulturního domu v Lovětíně 432 516,- 324 387,-

324 387,-

2010 - 1. Výzva

Název žadatele Název projektu Celkové výdaje projektu v Kč Požadované dotace v Kč Schválené dotace RO SZIF v Kč
Obec Rohozná Kabiny a klubovna pro sportovce 3 000 000,- 1 117 420,-

1 117 420,-

Obec Švábov Úprava a údržba veřejného prostranství obce Švábov 497 380,- 373 034,-

373 034,-

Město Třešť Obnova budovy radnice v Třešti 1 137 532,- 727 309,-

727 309,-

Obec Kostelec Dokončení sportovního areálu u ZŠ Kostelec 1 755 454,- 1 316 590,-

1 316 590,-

Městys Dolní Cerekev Radnice městyse Dolní Cerekev - výměna oken 333 974,- 250 480,-

250 480,-

Městys Batelov Asfaltový povrch v ulici U Cihelny v Batelově 1 096 589,- 822 442,-

822 442,-

Obec Suchá Obec Suchá - úprava a údržba veřejného prostranství II.etapa 454 536,- 340 902,-

340 902,-

2009 - 2. Výzva

Název žadatele Název projektu Celkové výdaje projektu v Kč Požadované dotace v Kč Schválené dotace RO SZIF v Kč
Obec Suchá Úprava a údržba veřejného prostranství 352 372,- 266 499,- 266 499,-
Městys Stonařov Vybudování chodníků v lokalitě Pastviny – III. a IV. etapa 918 051,- 694 323,- 694 323,-

2009 - 1. Výzva

Název žadatele Název projektu Celkové výdaje projektu v Kč Požadované dotace v Kč Schválené dotace RO SZIF v Kč
Městys Batelov Modernizace hygienických zařízení Mateřské školy a školní družiny v Batelově 1 879 010,- 1 421 100,- 1 421 100,-
Město Třešť Zřízení parkovacích stání v ulici Nerudova v Třešti 947 705,- 706 065,- 706 065,-
Město Třešť Stavební úpravy Městského kulturního střediska v Třešti – sanace vlhkého zdiva 1 760 639,- 1 331 575,- 1 331 575,-
Městys Dolní Cerekev MŠ Dolní Cerekev – výměna oken 592 826,- 448 355,- 448 355,-
Obec Suchá Úprava a údržba veřejného prostranství 315 350,- 238 500,- 0,-
Obec Kostelec Autobusové zastávky na návsi v Kostelci 1 143 990,- 865 202,- 865 202,-
Městys Stonařov Vybudování chodníků v lokalitě Pastviny – III. a IV. etapa 882 373,- 667 341,- 0,-
Městys Stonařov Výměna oken v budově mateřské školy 519 316,- 392 760,- 392 760,-

2008 - Podané žádosti o dotaci v 1. kole příjmu žádostí

Název žadatele Název projektu Celkové výdaje projektu v Kč Částka požadované dotace v Kč Schválené dotace RO SZIF v Kč
Město Třešť Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu a lidové školy umění – II. Etapa 1 041 802,- 937 622,- 937 621,-
Městys Stonařov Vybudování chodníků v lokalitě Pastviny – III. a IV. etapa 882 373,- 794 136,- 0,-
Městys Stonařov Modernizace výtahu v domě s pečovatelskou službou ve Stonařově 723 324,- 650 992,- 650 992,-
Jezdecký oddíl Bezděkov, o.s. Nákup sportovního vybavení pro jezdecký sport 399 600,- 359 640,- 0,-
Obec Jezdovice Oprava a rekonstrukce víceúčelové budovy kulturního domu a obecního úřadu 732 221,- 658 999,- 638 844,-
Obec Kostelec Výměna oken a dveří obecního úřadu Kostelec 483 620,- 435 258,- 435 258,-
Městys Batelov Výměna oken v kulturním domě v Batelově 424 805,- 382 324,- 359 641,-
Městys Batelov Oprava asfaltového povrchu za kostelem v Batelově 722 710,- 650 439,- 650 439,-
Městys Dolní Cerekev ZŠ Dolní Cerekev – výměna oken 526 098,- 473 488,- 473 488,-